WOMEN WITH STYLE 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.womenwithstyle.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Women With Style, in deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, u mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Women With Style is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Women With Style.


Indien van toepassing


Voor de prijzen die op onze website staan geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen, fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Women With Style te mogen claimen of te veronderstellen.

Women With Style streeft naar een zo actueel mogelijke website, mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.womenwithstyle.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. 

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Women With Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Voorwaarden

Als je jouw bestelling niet ontvangt en het pakket rechtstreeks wordt terug gestuurd naar Women With Style wordt er contact opgenomen om het herverzenden te regelen. De verzendkosten van het opnieuw verzenden zullen niet voor rekening van Women With Style zijn en er zal betaling vereist zijn. Als je niet wilt dat herbezorging van de bestelling georganiseerd wordt, worden de originele verzendkosten niet terug betaald, daarnaast worden de aanvullende retour verzendkosten in mindering gebracht van je terugbetaling.


Als het pakket tijdens bezorging beschadigd of open verschijnt, accepteer of open het pakket dan niet. Als je het pakket wel hebt accepteerd, breng Women With Style dan onmiddelijk op de hoogte. Het pakket moet bewaard blijven voor verdere verificatie en er kan gevraagd worden eventuele geschillen op te lossen (fotografisch bewijsmateriaal leveren). Als je het pakket niet hebt geaccepteerd en het pakket direct is terug gestuurd naar Women With Style, wordt er contact opgenomen om nieuwe verzending te organiseren


Risico


Bij een closet sale blijven de items bij Women With Style op risico van de inbrenger. Women With Style is niet verantwoordelijk enige schade (brand-of waterschade) aan-of verlies van de items. Dit risico is geheel voor rekening van de inbrenger. Uiteraard gaat Women With Style zeer zorgvuldig om met de ingebrachte items.


Vertrouwelijk


Women With Style verklaart zeer vertrouwelijk om te gaan met de informatie welke zij verkrijgt voor en na inloggen op het Vinted account van inbrenger.


Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.womenwithstyle.nl op deze pagina.

E-mailen
Instagram